Ogłoszenia dotyczące witryny

UBEZPIECZENIE NNW ROK AKADEMICKI 2021/2022

by Bartosz Budny -

Rozpoczynając nowy rok akademicki informujemy, że każdy student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków NNW. Dla studentów Pielęgniarstwa jest to również ubezpieczenie OC i Ekspozycja Zawodowa- niezbędne do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Dla kierunku pedagogika i praca socjalna NNW i OC. Ubezpieczenia grupowe jest dostępne na Uczelni listy odbieramy w pokoju 205 Dział Rozwoju ul. Narutowicza 9 lub w Dziekanacie każdego Wydziału. Listę odbiera Starosta Roku lub inna osoba, jako koordynator, jeżeli nie jest jeszcze wybrany starosta roku. KOSZT NNW- 30 zł, NNW +OC- 40 zł, NNW+OC+ Ekspozycja- 50 zł. Polisa ubezpieczenia grupowego obowiązuje od 01.10.21- 30.09.22 r. Składkę zbieramy do 22 października -listę wraz z zebranymi pieniędzmi przekazujemy do Działu Rozwoju  pokój 205.  Ubezpieczenie NNW nie jest podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym jest to oddzielna polisa, jaką płacimy zawsze odrębnie

Informacja dotycząca praktyk zawodowych

by Bartosz Budny -

SZANOWNI STUDENCI,

Informujemy, że każdy student rozpoczynający praktyki zawodowe zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z Doradcą Zawodowym z Uczelnianego Biura Karier p. Anitą Moczulak.

W pierwszej kolejności prosimy o pilny kontakt osoby, które nie mają wybranego miejsca odbywania praktyki zawodowej i potrzebują konsultacji, wsparcia ze strony Uczelni w tym zakresie.

Doradca Zawodowy postara się również odpowiedzieć na pytania i wątpliwości w zakresie przygotowania do odbywania praktyk zawodowych oraz przeprowadzi poradę i diagnozę doradczą z wykonaniem indywidualnego planu działania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spotkania mogą odbywać się indywidualnie bezpośrednio na terenie Uczelni lub on-line( spotkanie na MEET) po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania.

Dane kontaktowe doradca zawodowy mgr Anita Moczulak adres e-mail anita.moczulak@puzim.edu.pl telefon 23 672 20 50 wew.2142 lub tel. kom. 509026417 (kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Karta obiegowa

by Bartosz Budny -

Przypominamy, że kartę obiegową studenci zobowiązani są przesyłać zgodnie z instrukcją zawartą w Zarządzeniu nr 43/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie