Ogłoszenia dotyczące witryny

Informacja dot. zajęć

by Bartosz Budny -

Zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w dniu 16.06.2021 (środa) zajęcia odbędą się według planu na poniedziałek.


WAŻNA INFORMACJA

by Bartosz Budny -

Informujemy, iż od dnia 19.04.2021r. na Wydziale Inżynierii i Ekonomii zostają ODWIESZONE zajęcia w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem.

Informacja dotycząca praktyk zawodowych

by Bartosz Budny -

SZANOWNI STUDENCI,

W związku z rozpoczynającym się semestrem letnim od marca 2021 roku informujemy, że każdy student rozpoczynający praktyki zawodowe w tym semestrze zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z Doradcą Zawodowym z Uczelnianego Biura Karier p. Anitą Moczulak.

W pierwszej kolejności prosimy o pilny kontakt osoby, które nie mają wybranego miejsca odbywania praktyki zawodowej i potrzebują konsultacji, wsparcia ze strony Uczelni w tym zakresie.

Doradca Zawodowy postara się również odpowiedzieć na pytania i wątpliwości w zakresie przygotowania do odbywania praktyk zawodowych oraz przeprowadzi poradę i diagnozę doradczą z wykonaniem indywidualnego planu działania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spotkania mogą odbywać się indywidualnie bezpośrednio na terenie Uczelni lub on-line( spotkanie na MEET) po wcześniejszym umówieniu daty i godziny spotkania.

Dane kontaktowe doradca zawodowy mgr Anita Moczulak adres e-mail anita.moczulak@puzim.edu.pl telefon 23 672 20 50 wew.2142 lub tel. kom. 509026417 (kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Karta obiegowa

by Bartosz Budny -

Przypominamy, że kartę obiegową studenci zobowiązani są przesyłać zgodnie z instrukcją zawartą w Zarządzeniu nr 43/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie