Kurs zawiera podstawowe wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.