Kurs zawiera podstawowy materiał z przedmiotu MATEMATYKA realizowany w semestrze 1.