Google Meet: https://meet.google.com/yra-hbee-tmt

W1 – Podstawowe definicje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uregulowania prawne w zakresie BHP.  Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP.

W2 – Definicje, cele i zakres ergonomii. Podstawowy układ ergonomiczny. Czynniki materialne środowiska pracy. Mikroklimat. Drgania mechaniczne. Hałas. Oświetlenie.

W3 – Wypadki przy pracy. Rodzaje wypadków przy pracy. Przyczyny i skutki wypadków przy pracy. Postępowanie powypadkowe. Choroby zawodowe

W4 – Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Pożary. Znaki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe. Instrukcje BHP.

Google Meet: https://meet.google.com/yra-hbee-tmt

Podstawy rachunku wektorowego

Więzy i reakcje, uwalnianie od więzów

Redukcja płaskiego układu sił

Tarcie ślizgowe, tarcie toczne i tarcie cięgien o blok,    kąt opasania

Wyznaczanie reakcji w układach belkowych 

Bloki i krążki

Kinematyka, ruch po łuku i po okręgu, prędkości i przyspieszenia

Dynamika układów materialnych

Siły i przyspieszenia w układach ruchomych

Prędkości i przyspieszenia w układach o ruchu obrotowym oraz o ruchu liniowym

1. Redukcja płaskiego układu sił

2. Tarcie ślizgowe

3. Tarcie toczne

4. Tarcie opasania

5. Wyznaczanie reakcji w układach belkowych

6. Układy o ruchu obrotowym

7. Siły i przyspieszenia w układach dynamicznych

8. Prędkości i przyspieszenia w układach o ruchu obrotowym

9. Prędkości i przyspieszenia w układach o ruchu  liniowymKonsultacje: online, sala 16  - dr inż. Wojciech Kramarek
  • sobota  w godzinach 14.00 - 15.00 - studia stacjonarne
  • niedziela w godzinach 10.30 - 12.00  - studia niestacjonarne