Materiały są podstawowym tworzywem, z którym mają do czynienia inżynierowie każdej specjalności, zarówno ci którzy zajmują się wytwarzaniem materiałów, ich badaniem, konstruowaniem i wykorzystaniem. 

Jakikolwiek postęp techniczny jest niemożliwy bez stałego ulepszania materiałów i tworzenia nowych.

Można bez przesady powiedzieć, że materiały były zawsze "wąskim gardłem" rozwoju technicznego i cywilizacyjnego, a najbardziej rozwinięte kraje świata przodują również w rozwijaniu, wytwarzaniu i stosowaniu nowych materiałów. 

Dlatego jest bardzo ważne aby każdy inżynier posiadał podstawową wiedzę o aktualnie dostępnych materiałach i rozumiał ich zachowanie się w warunkach eksploatacyjnych, gdyż to umożliwia racjonalny dobór i stosowanie materiałów

Konsultacje online  -  dr inż. Małgorzata Kalisz
  • wtorek  w godzinach 17:45 - 19:00 - studia stacjonarne