Tematy zajęć:

1. Wiadomości teoretyczne dotyczące projektowania tłoczników.
2. Założenia do projektu wykrojnika jednotaktowego z prowadzeniem bezpośrednim.
3. Założenia do projektu wyginaka typu „V”.
4. Przykładowy projekt wykrojnika jednotaktowego z prowadzeniem bezpośrednim
5. Obliczanie sił cięcia. Dobór geometrii podzespołów. Dobór prasy.
6. Rozwiązania konstrukcyjne przy projektowaniu tłocznika (wykrojnika).
7. Karta i instrukcja technologiczna.

Tematy zajęć
1) Budowa i zasada działania podstawowych maszyn do obróbki plastycznej (prasa mimośrodowa, prasa hydrauliczna, prasa krawędziowa CNC, wyginarka CNC do drutu, wyoblarka).
2)  Zasady BHP przy obsłudze maszyn do obróbki plastycznej,
3)  Demontaż i montaż wykrojnika jednotaktowego z prowadzeniem bezpośrednim.
4)  Demontaż i montaż tłocznika z prowadzeniem pośrednim.
5)  Dokumentacja techniczna tłocznika.

Tematy zajęć:

1. Podstawy teoretyczne i klasyfikacja procesów obróbki plastycznej,
2. Mechanizmy odkształceń plastycznych,
3. Plastyczność metali,
4. Kucie swobodne i matrycowe,
5. Tłoczenie,
6. Walcowanie,
7. Przeciąganie,
8. Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej.

Tematy zajęć:

1. Podstawy procesów technologicznych,
2. Metodyka projektowania procesów technologicznych,
3. Algorytm projektowania procesu technologicznego,
4. Dokumentacja technologiczna,
5. Półfabrykaty,
6. Przygotowanie produkcji,
7. Kontrola jakości.

Konsultacje: online, sala 108  - dr inż. Wojciech Sosnowski
  • wtorek  w godzinach 15.30 - 16.30 - studia stacjonarne
  • niedziela w godzinach 09.20 - 10.20  - studia niestacjonarne