Program laboratorium z fizyki:

1. Wahadło fizyczne

2. Wahadło sprężynowe

3. Moduł sztywności

4. Ciepło właściwe

5. Pojemność kondensatora


Matematyka ( gr. mathēmatik z máthēma – poznanie, umiejętność) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń. 

Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych , technice a nawet w naukach humanistycznych , zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa........

Konsultacje online  - dr inż. Marcin Grobelny
  • czwartek  w godzinach 18.30 - 19.15 - studia stacjonarne