Treści programowe:

1. Liczby zespolone

2. Działania na wektorach

3. Granice funkcji

4. Pochodna funkcji

5. Badanie przebiegu zmienności funkcji

1. Szkolenie BHP i stanowiskowe, zapoznanie z regulaminem laboratorium

2. Parcie hydrostatyczne

3. Stabilność ciał pływających

4. Prawo Boyle’a-Mariotte’a

5. Kalibrowanie manometru

6. Wyznaczenie oporów przy przepływie cieczy w przewodach zamkniętych

7. Jaz płynowy