Tematy realizowane na zajęciach:

- Nanoszenie azotku tytanu na narzędzia skrawające.

- Złocenie i srebrzenie.

- Chromowanie galwaniczne tworzyw sztucznych.

- Nanoszenie zdobień na ABS metodą termiczną.

- Nanoszenie bitumicznych zabezpieczeń antykorozyjnych.

- Miedziowanie, kadmowanie, oksydowanie.

- Fosforanowanie antykorozyjne.

- Nanoszenie warstw poliamidowych.

- Nanoszenie nadruków na wyroby szklane.

- Chromianowanie, nanoszenie natryskowe chromu.

- Lakierowanie tworzyw sztucznych.

- Lakierowanie konstrukcji dźwigowych.

- Fosfatowanie natryskowe.

- Dodatki zwiększające odporność korozyjną farb proszkowych.

- Metody zwiększania odporności na ścieranie farb proszkowych.