Konsultacje: online, sala 1  - mgr inż. Przemysław Krawczyk
  • wtorek  w godzinach 16.30 - 17.30 - studia stacjonarne
  • sobota  w godzinach 08.00 - 08.45 - studia niestacjonarne