Zapoznanie studentów konstrukcji, zasad działania i metod obliczeń podstawowych elementów maszyn takich jak łożyska toczne, łożyska ślizgowe, przekładnie cierne, elementy podatne, przekładnie zębate o różnych typach zębów, sprzęgła, hamulce. Nabycie umiejętności interpretacji wyników w aspekcie poprawności parametrów tych konstrukcji.Poznanie przez studenta różnych postaci połączeń stosowanych w budowie maszyn oraz metod ich obliczania.

Poznanie przez studenta konstrukcji, zasad działania i metod obliczeń podstawowych elementów maszyn takich jak łożyska toczne, przekładnie cierne, sprężyny, przekładnie zębate o różnych typach zębów, sprzęgła, zawory, uszczelnienia techniczne. Projekt przekładni redukcyjnej.

Konsultacje  online - mgr inż. Paweł Czaplicki

  • środa  w godzinach 15.45 - 16.45 - studia stacjonarne
  • niedziela zjazdowa w godzinach 13.30 - 14.30  - studia niestacjonarne