Na zajęcia zapraszam studentów II roku ekonomii. Studia niestacjonarne.

Na zajęcia zapraszam studentów II roku kierunku EKONOMIA. Studia stacjonarne