Bazy danych - laboratoria (II grupa)

sobota

8.00 - 10.30

Ćwiczenia I grupa12.15 - 13.45 poniedziałek 

Ćwiczenia II grupa13.00 - 15.15 sobota 

Konsultacje, po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym:

poniedziałek 14.00 - 15.00

sobota 19.15 - 20.20