Ćwiczenia - I grupa (studia niestacjonarne)11.30 - 13.00 sobota 

Ćwiczenia - I grupa (studia stacjonarne)12.15 - 13.45 środa