Bazy danych kurs podstawowy

Bazy Danych, kurs podstawowy

Metodyka pisania pracy dyplomowej

Konsultacje wtorki, 20:00 - 21:00:

http://meet.google.com/hyu-pzsm-imt


Administracja bazami danych Oracle

Zaawansowany system baz danych Oracle

Podstawy administracji SAP BASIS