Kurs (przedmiot) Oprogramowanie użytkowe (30 h lab) przeznaczony jest dla Studentów I Roku Informatyki, dla Grupy 1,Kurs (przedmiot) Bazy danych - lab,  przeznaczony jest dla Studentów II Roku Informatyki, dla Grupy 1

Kurs (przedmiot) Przygotowanie do praktyki zawodowej (15 h ćw.) przeznaczony jest dla Studentów III Roku Informatyki, 

Konsultacje  - mgr inż. Barbara Jank 
  •  środa,  w godzinach 15.00 - 15.45, sala 126
  • niedziela,  w godzinach 14.00 - 14.45, sala 126
   lub za pomocą komunikatora Google Meet (link  wewnątrz kursu)