Na zajęcia zapraszam studentów I roku studiów magisterskich z zakresu zarządzania. Studia niestacjonarne

Na zajęcia zapraszam studentów 1 roku studiów magisterskich, kierunek Zarządzanie. Studia stacjonarne.