Na zajęcia zapraszam studentów ostatniego (!!) semestru studiów magisterskich zarządzanie. Stadia niestacjonarne
Zapraszam studentów I roku studiów magisterskich zarządzanie. Kontynuujemy zarządzanie procesami koncentrując się na jakości. Zapraszam
Na zajęcia z Komunikacji Interpersonalnej i gier kierowniczych w formie warsztatów i ćwiczeń zapraszam studentów studiów magisterskich - czwarty semestr. Tutaj studia stacjonarne.
Zajęcia dla studentów 1 roku studiów magisterskich ZARZĄDZANIE. Studia stacjonarne. Zapraszam