S - Kurs (przedmiot) "Technologia informacyjna w praktyce" przeznaczony jest dla Studentów studiów stacjonarnych I Roku kierunku Ekonomia

Kurs składa się z dwóch części:

1. Laboratoria dla Studentów I Grupy studiów stacjonarnych

2. Laboratoria Studentów dla II Grupy studiów stacjonarnych

N- Kurs (przedmiot) "Technologia informacyjna w praktyce" przeznaczony jest dla Studentów studiów niestacjonarnych I Roku kierunku Ekonomia

Kurs składa się z dwóch części:

1. Laboratoria dla Studentów I Grupy studiów niestacjonarnych 

2. Laboratoria dla Studentów  II Grupy studiów niestacjonarnych.


Konsultacje  - mgr inż. Barbara Jank 
  •  piątek w godzinach 10.00 - 10.45, sala 220.
  • niedziela w godzinach - 11.00 - 11.45, sala 220