Kurs (przedmiot) "Podstawy Informatyki"  (LAB) - przeznaczony jest dla Studentów   I Roku Mechaniki i Budowu Maszyn