Ogłoszenia dotyczące witryny

Karta obiegowa

Karta obiegowa

Budny Bartosz -
Кількість відповідей: 0

Przypominamy, że kartę obiegową studenci zobowiązani są przesyłać zgodnie z instrukcją zawartą w Zarządzeniu nr 43/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie